فرم های مورد نیاز برای دانشجویان دوره کارشناسی

   فرم اعلام مفقودی مدرک تحصیلی

   فرم تحویل اصل دانشنامه تحصیلی

فرم های مورد نیاز برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

   پروپزال دانشکده نهایی

   تعهدنامه اصالت پایان نامه

   فرم ارزیابی و دریافت پایان نامه/رساله

   فرم اصلاحات پایان نامه

   فرم الف کارشناسی ارشد تعیین استاد راهنما​

   فرم آمادگی برای دفاع پایان نامه

   فرم آمادگی برای دفاع از پایان نامه

   فرم خام اطلاعات سمینار

   فرم تمدید سنوات

   فرم گزارش سه ماهه مراحل تحقیق پایان نامه​

دستورالعمل ها برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

   APA شیوه نامه استناد دهی به روش

   شیوه نامه تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد رساله دکتری​

   مراحل انجام امور پایان نامه

  مدت تحصیل کارشناسی ارشد

  ممنوعیت چاپ کاغذی

فرم های مورد نیاز برای دانشجویان دوره دکتری

   قالب طرح پیشنهادی پایان نامه دکتری​​

  • دریافت قالب پایان نامه در فرمت  Latex - کارشناسی ارشد و دکتری
قالب پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه قم در فرمت لاتک مناسب برای دانشجویان ریاضی، فیزیک، و مهندسی برق تهیه شده است.  در صورتی که نرم افزار لاتک بر روی رایانه ی شما نصب است فایل فرمت پایان نامه (نسخه ی 0.42​)​​ را دریافت کنید. چنانچه به نرم افزار نیز نیاز دارید تنها در صورتی که در داخل دانشگاه هستید میتوانید فرمت پایان نامه به همراه توزیع تک لایو 2018​ را از سرور دانشگاه  دانلود فرمایید. 
معاونت آموزشی دانشکده ی علوم پایه از جناب استاد رضویان به دلیل تهیه ی فرمت این پایان نامه نهایت قدردانی و سپاس را دارد.​