تعداد کل دانشجویان در مقطع کارشناسی 222 نفر می باشد، در مقطع کارشناسی ارشد 79نفر و در مقطع دکتری 12نفر می باشند.
دانش آموختگان مقطع کارشناسی گروه فیزیک پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دیگر:
- علی رهبری؛ گرانش و کیهان شناسی؛ دانشگاه تهران
- علی اروانه؛ مهندسی هسته ای؛ دانشگاه صنعتی شریف
- سالار سلیمی؛ مهندسی هسته ای؛ دانشگاه شهید بهشتی
- ​مهران کیهان؛ دانشگاه علم و صنعت
- پوریا اکبر طهرانی؛ مهندسی پلاسما؛ دانشگاه شهید بهشتی
- محسن عباسی دماوندی؛ فوتونیک؛ دانشگاه شهید بهشتی
- فاطمه رضائی نیا؛ اپتیک و لیزر؛ دانشگاه تهران
- فاطمه جعفری ایمان؛ مهندسی هسته ای؛ دانشگاه صنعتی شریف
- عاطفه فرزی؛ مهندسی هسته ای راکتور؛ دانشگاه شهید بهشتی
- سیده نسیم طیب؛ سیستم های پیچیده؛ دانشگاه الزهرا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعداد اعضای هیات علمی 'گروه فیزیک21 نفر می باشد.

  • استاد تمام:1نفر
  • استادیار: 12نفر
  • دانشیار: 7نفر​
  • مربی 1نفر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های اپتیک و لیزر، ماده چگال، نجوم و اختر فیزیک، گرانش و کیهان شناسی و ذرات بنیادی و نظریه میدانها دانشجو می پذیرد.
در مقطع دکتری فقط در گرایش ماده چگال دانشجو می پذیرد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در 5 سال اخیر 88 مقاله توسط گروه فیزیک به چاپ رسیده است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- آزمایشگاه آموزشی شامل: آزمایشگاه فیزیک پایه 1، 2 ، 3 و 4، آزمایشگاه اپتیک، آزمایشگاه فیزیک حالت جامد و آزمایشگاه فیزیک هسته ای.
- آزمایشگاه های پژوهشی شامل: آزمایشگاه نانوفیزیک، فوق سرد، فوتونیک، میکروسکوپی و تداخل سنجی و لایه های نازک و فیزیک هسته ای.