مدرسه تابستانه فیزیک، افق‌های نو
20]Aug
29مرداد

همایشها

مدرسه تابستانه فیزیک، افق‌های نو

 برگزاری نوزدهمین جلسه از باشگاه فیزیک
01]Jun
11خرداد

نشستها و جلسات

برگزاری نوزدهمین جلسه از باشگاه فیزیک

نوز​دهمین جلسه از باشگاه فيزيک

بیشتر
 برگزاری جشن سال جهانی علوم پایه
30]May
9خرداد

همایشها

برگزاری جشن سال جهانی علوم پایه

 برگزاري هجدهمین جلسه از باشگاه فيزيك
27]Apr
7اردیبهشت

نشستها و جلسات

برگزاري هجدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

هج​​​دهمین جلسه از باشگاه فيزيك

بیشتر
 برگزاري هفدهمین جلسه از باشگاه فيزيك
23]Feb
4اسفند

نشستها و جلسات

برگزاري هفدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

هفدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

بیشتر
 جلسه سمینار کارشناسی ارشد فیزیک - گرایش ماده چگال
05]Jan
15دی

وبینارها و سمینارها

جلسه سمینار کارشناسی ارشد فیزیک - گرایش ماده چگال

موضوع: واقع گرایی و دنیای فیزیک​​ ( توصیف و بررسی نامساوی لکت-کارک)

بیشتر
 برگزاري شانزدهمین جلسه از باشگاه فيزيك
15]Dec
24آذر

نشستها و جلسات

برگزاري شانزدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

شانزدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

بیشتر
 پانزدهمین جلسه باشگاه فیزیک دانشگاه قم
17]Nov
26آبان

نشستها و جلسات

پانزدهمین جلسه باشگاه فیزیک دانشگاه قم

پانز​دهمین جلسه از باشگاه فيزيك

بیشتر
 سمینار دکتری، گرایش ماده چگال
04]Nov
13آبان

وبینارها و سمینارها

سمینار دکتری، گرایش ماده چگال

موضوع: مطالعه عددی خواص الکتروجنبشی شبکه‌ای از میکروکانال‌ها با روش پتانسیل جاری (مروری بر فعالیت‌های دوره کارشناسی ارشد)

بیشتر
 سمینار علمی با موضوع بلور مایع
21]Oct
29مهر

وبینارها و سمینارها

سمینار علمی با موضوع بلور مایع

سمینار علمی با موضوع: بلور مایع | Liquid crystal

بیشتر
 برگزاري چهاردهمین جلسه از باشگاه فيزيك
20]Oct
28مهر

نشستها و جلسات

برگزاري چهاردهمین جلسه از باشگاه فيزيك

چهار​دهمین جلسه از باشگاه فيزيك

بیشتر
 جلسه سمینار کارشناسی ارشد فیزیک _ گرایش اپتیک و لیزر
06]Oct
14مهر

وبینارها و سمینارها

جلسه سمینار کارشناسی ارشد فیزیک _ گرایش اپتیک و لیزر

​موضوع: آشنایی با دستگاه فوندوس و بهینه سازی آن

بیشتر
 جلسه سمینار کارشناسی ارشد فیزیک _گرایش اپتیک و لیزر
15]Sep
24شهریور

وبینارها و سمینارها

جلسه سمینار کارشناسی ارشد فیزیک _گرایش اپتیک و لیزر

​موضوع: بررسی مدها و کوپلینگ بین مدی در فیبرهای نوری​

بیشتر
 جلسه سمینار کارشناسی ارشد گرایش گرانش و کیهان‌شناسی
29]Aug
7شهریور

وبینارها و سمینارها

جلسه سمینار کارشناسی ارشد گرایش گرانش و کیهان‌شناسی

​​موضوع: قرص‌های برافزایش در سیاه چاله‌های دیلاتونی​

بیشتر
 برگزاری سیزدهمین جلسه باشگاه فیزیک دانشگاه قم
09]Jun
19خرداد

نشستها و جلسات

برگزاری سیزدهمین جلسه باشگاه فیزیک دانشگاه قم

سیزدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

بیشتر
 برگزاري دوازدهمین جلسه از باشگاه فيزيك
19]May
29اردیبهشت

نشستها و جلسات

برگزاري دوازدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

دوازدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

بیشتر
 جلسه سمینار کارشناسی ارشد _ گرایش اپتیک و لیزر  ​​​
28]Apr
8اردیبهشت

وبینارها و سمینارها

جلسه سمینار کارشناسی ارشد _ گرایش اپتیک و لیزر ​​​

​موضوع: آشکارسازهای SWIR

بیشتر
 جلسه سمینار کارشناسی ارشد - گرایش ماده چگال
17]Mar
27اسفند

وبینارها و سمینارها

جلسه سمینار کارشناسی ارشد - گرایش ماده چگال

موضوع: پیزوالکتریک‌ها

بیشتر
 جلسه سمینار کارشناسی ارشد _ گرایش اپتیک و لیزر
14]Mar
24اسفند

وبینارها و سمینارها

جلسه سمینار کارشناسی ارشد _ گرایش اپتیک و لیزر

موضوع: تابش تراهرتز

بیشتر
 برگزاري دهمين جلسه از باشگاه فيزيك
10]Mar
20اسفند

نشستها و جلسات

برگزاري دهمين جلسه از باشگاه فيزيك

دهمين جلسه از باشگاه فيزيك در تاريخ 20 اسفند ماه با موضوع علوم و فناوري هاي كوانتومي به صورت مجازي در اسكاي روم برگزار خواهد شد.​

بیشتر
 جلسه سمینار کارشناسی ارشد _ گرایش ماده چگال  ​​​
07]Mar
17اسفند

وبینارها و سمینارها

جلسه سمینار کارشناسی ارشد _ گرایش ماده چگال ​​​

​​​​​​​​​​​​موضوع: روش‌های محاسبه​​​ میدان در اطراف نانو میله‌ها​

بیشتر
 سمینار کارشناسی ارشد _ گرایش نجوم و اخترفیزیک
31]Jan
12بهمن

وبینارها و سمینارها

سمینار کارشناسی ارشد _ گرایش نجوم و اخترفیزیک

​​​​​​​​موضوع: ​جذب تشدیدی امواج سوسیسی سطحی و کینکی سطحی در شید سپهر خورشید

بیشتر
 برگزاري نهمين جلسه از باشگاه فيزيك
13]Jan
24دی

نشستها و جلسات

برگزاري نهمين جلسه از باشگاه فيزيك

 برگزاري هشتمين جلسه از باشگاه فيزيك
16]Dec
26آذر

نشستها و جلسات

برگزاري هشتمين جلسه از باشگاه فيزيك

 برگزاري هفتمين جلسه از باشگاه فيزيك
18]Nov
28آبان

نشستها و جلسات

برگزاري هفتمين جلسه از باشگاه فيزيك

 برگزاري یازدهمین جلسه از باشگاه فيزيك
]
0

نشستها و جلسات

برگزاري یازدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

یازدهمین جلسه از باشگاه فيزيك

بیشتر
 همایش مجازی روز باز فیزیک
]
0

همایشها

همایش مجازی روز باز فیزیک