رفاهی 1401/06/22 13/09/22

بسیار مهم دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه

آموزش 1401/06/22 13/09/22

شروع کلاس‌های درسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری جدید الورود

عمومی 1401/06/22 13/09/22

مجوز دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

عمومی 1401/04/25 16/07/22

ارائه‌ دروس در تابستان

پژوهش 1401/04/25 16/07/22

پذیرش پژوهشگر پسا دکترا توسط دانشگاه اصفهان

عمومی 1401/03/18 08/06/22

برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ١۴٠١ - ١۴٠٠

رفاهی 1401/02/07 27/04/22

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه (مقطع کارشناسی)

آموزش 1400/11/17 06/02/22

​نحوه و جزئیات برگزاری کلاس‌های آموزشی نیمسال دوم 1401 - 1400

آموزش 1400/10/18 08/01/22

برنامه امتحانات نهایی نیمسال اول ١۴٠٠ و تغییرات جزئی در آن

عمومی 1400/09/07 28/11/21

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

عمومی 1400/06/28 19/09/21

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹

عمومی 1400/06/28 19/09/21

زمان اخذ مجوز دفاع و آخرین مهلت دفاع

عمومی 1400/06/27 18/09/21

اخطار به دانشجویان مشروطی در نیمسال قبل

آموزش 1400/06/27 18/09/21

قابل توجه دانشجویان (مقطع کارشناسی ارشد)

آموزش 1400/06/26 17/09/21

در خصوص دروس اختیاری امواج و ارتعاشات؛ و مکانیک شاره‌ها

آموزش 1400/06/26 17/09/21

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 98

آموزش 1400/06/18 09/09/21

انتخاب واحدهای آزمایشگاهی

عمومی 1400/06/18 09/09/21

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

عمومی 1400/06/05 27/08/21

قابل توجه دانش آموختگان برتر مقاطع تحصیلات تکمیلی و مشمول

عمومی 1400/06/05 27/08/21

یادآوری چند مطلب مهم برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

عمومی 1400/06/05 27/08/21

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

عمومی 1400/05/30 21/08/21

بورسیه دولت هندوستان (مقاطع ارشد و پسا دکتری)

عمومی 1400/04/21 12/07/21

بورسیه دولت قطر

عمومی 1400/02/20 10/05/21

بورسیه دولت اندونزی

عمومی 1400/02/19 09/05/21

نحوه انتقال میهمانی در دانشگاه فردوسی مشهد

عمومی 1400/01/14 03/04/21

جلسه معارفه دانشجویان پذیرفته شده در نیمسال 3992 در مقطع کارشناسی ارشد

آموزش 1400/01/13 02/04/21

برنامه پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک

آموزش 1397/10/27 17/01/19

برنامه پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی فیزیک